ไทย

การแสดงผล.

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.pdf 36
2 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.mp4 24
3 Presentation1.pptx 43
4 วารสาร DSD e-book เล่ม 50.png 262
5 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 608
6 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 1015
7 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 623
8 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 595
9 เทรนด์ IOT.png 1174
10 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 617
11 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 730
12 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 724