ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า(เฉพาะผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์)

สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์