การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ

30 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (GIG Worker)

28 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

28 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ บริษัท โซล่าเซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ระดับ 1

23 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

23 พ.ย. 2565

จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 พ.ย. 2565

สนพ.ลำพูน ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

18 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับมอบวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้า จาก ผู้แทนบริษัท มิตซูชิ อิเลคทริค จำกัด

17 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ บริษัทบริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการเชื่อมโลหะ

17 พ.ย. 2565