การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือ ในการบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6 ธ.ค. 2565

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ โดยการทดค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

2 ธ.ค. 2565

การดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ

30 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (GIG Worker)

28 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

28 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ บริษัท โซล่าเซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ระดับ 1

23 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

23 พ.ย. 2565

จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 พ.ย. 2565