การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

3 ก.พ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เสริมความรู้ด้านกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

3 ก.พ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

16 ม.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

9 ม.ค. 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ ความปลอดภัย และคุณสมบัติผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน กลุ่มสาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1

6 ม.ค. 2566

จังหวัดลำพูนเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

29 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนและสถาบันมาตรวิทยา เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การสอบเทียบและจัดการเครื่องมือวัดเพื่ออุตสาหกรรม

13 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

8 ธ.ค. 2565

นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือ ในการบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 ธ.ค. 2565