การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการประหยัดพลังงาน

28 พ.ย. 2566

งานมหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ จังหวัดลำพูน

22 ส.ค. 2566

ประกาศ No Gift Policy 2566

4 ก.ค. 2566

ประกาศเจตนารมย์ในการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านทุจริต

4 ก.ค. 2566

ประกาศส่งเสริมคุณธรรม.กพร.

4 ก.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ออกหน่วยให้บริการประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของหน่วยงาน ภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" พร้อมทั้งมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึกอบรม (เครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

21 มิ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ (30 ชั่วโมง)ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 256

12 มิ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

19 พ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเร่งฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า (30 ชั่วโมง)

15 พ.ค. 2566