การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8 ก.ค. 2567

การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่ม HCFC

27 มี.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 2 มีนาคม 2567

2 มี.ค. 2567

อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการแนวทางปฏิบัติและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

20 ก.พ. 2567

ค่าแรงขั้นต่ำ

15 ก.พ. 2567

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC

20 ธ.ค. 2566

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

18 ธ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 7 มกราคม 2567

4 ธ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2567

4 ธ.ค. 2566