การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการแนวทางปฏิบัติและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

20 ก.พ. 2567

ค่าแรงขั้นต่ำ

15 ก.พ. 2567

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC

20 ธ.ค. 2566

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

18 ธ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 7 มกราคม 2567

4 ธ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2567

4 ธ.ค. 2566

ช่องทางติดต่อ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทางอิเล็กทรอนิกส์

1 ธ.ค. 2566

มาตรการประหยัดพลังงาน

28 พ.ย. 2566

งานมหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ จังหวัดลำพูน

22 ส.ค. 2566