ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 การดูแลผู้สูงอายุ 3 10 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10 13 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 11 14 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 8 15 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 9 16 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
6 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 18 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
7 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 2 24 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 9 27 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 12 27 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 13 28 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
11 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 1 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
12 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 1 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
13 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 11 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
14 พนักงานนวดไทย 3 12 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 5 15 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10 16 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 7 16 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 29 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
19 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 5 ส.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
20 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 13 ส.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 พ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร