การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

25 มี.ค. 2565 00:00:00

 

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

และประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดดังนี้

ไฟล์แนบ :