การแสดงผล

+
-

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร

14 ก.ย. 2564 14:01:38

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กันยายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารอำนวยการชั้น 2 ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.075-623782 ต่อ 110 

ไฟล์แนบ :