การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

19 เม.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

19 เม.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมยกระดับทักษะฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

23 มี.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จัดโครงการมัชฌิมนิเทศเตรียมความพร้อมให้ผู้รับการฝึกก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

23 มี.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2565 สพร.6 ขอนแก่น

15 มี.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จับมือ อบจ.ขอนแก่น ชมรมมัคคุเทศน์ขอนแก่น และขอนแก่นจีโอปาร์ค ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี

14 มี.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น พัฒนาทักษะฝีมือช่างไฟฟ้ารองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

14 มี.ค. 2565

จังหวัดขอนแก่น มอบเหรียญรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่เป็นตัวแทนประเทศไทยจากจังหวัดขอนแก่นในการแข่งขันแข่งขันช่างเชื่อมระดับนานาชาติอาร์คคัพ 2021

25 ก.พ. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประเมินความรู้ความสามารถฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานสถานประกอบกิจการายในอาคาร ให้แก่พนักงานบริษัท ร

21 ก.พ. 2565