การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

14 มิ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด ยกระดับทักษะฝีมือแรงานด้านช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

13 มิ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประเมินความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารและช่างแอร์

10 มิ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 6 ขอนแก่น ฝึกหลักสูตรการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ

6 มิ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประชุมคณะทำงานการจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

1 มิ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้สาขาควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

30 พ.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่่อมสภาพ

19 พ.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3 พ.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสร้างงานสร้างอาชีพ

2 พ.ค. 2565