การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

19 ก.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

12 ก.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

1 ก.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จัดโครงการมัชฌิมนิเทศเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับการฝึกก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

1 ก.ค. 2565

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ แสดงเจตจำนงขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 มิ.ย. 2565

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

27 มิ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 ให้แก่บุคคลทั่วไปและแรงงานในสถานประกอบกิจการ

24 มิ.ย. 2565

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

16 มิ.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

14 มิ.ย. 2565