การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 ต.ค. 2565

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 ต.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อนำความห่วงใยจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น

4 ต.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

21 ก.ย. 2565

สัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ปี2566 หัวข้อการสรุปผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส

20 ก.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

6 ก.ย. 2565

แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ก.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

16 ส.ค. 2565

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

11 ส.ค. 2565