ไทย

การแสดงผล.

+
-

ทำเนียบผู้บริหาร

นางอัมพร จุณณานนท์

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 มีนาคม 2535

30 กันยายน 2536