การแสดงผล

+
- ไทย

สมัครฝึกอบรม

การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานสำหรับหัวหน้างาน(ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น