ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น