การแสดงผล

+
-

แบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการและแรงงานกรอกแบบสอบถามความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานสอดคล้องและตรงตามความต้องการของแรงงานในพื้นที่ โดยสามารถกรอกความต้องการฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี http://www.dsd.go.th/Kanchanaburi

 

yesสำหรับสถานประกอบกิจการ

 

yesสำหรับแรงงานทั่วไป

 

ไฟล์แนบ :: 71_Images_ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจ_02112564111928_.jpg ดาวน์โหลด