การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน งบประมาณ 2559 03/10/2559
ผลการพัฒนาฝีมืแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 03/10/2559