การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2567 14/05/2567
สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 09/04/2567
ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 07/03/2567
ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2567 19/02/2567
ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 20/10/2566
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14/09/2566
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 15/03/2565
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565 10/03/2565
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน) 18/03/2564
แผน/ผลพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด งปม. พ.ศ. 2564 18/03/2564
แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18/03/2564
แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน งปม.2560 03/10/2559