การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมครงการสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

4 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

4 มี.ค. 2567

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรีปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้แก่ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ

27 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

27 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

27 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

21 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา)

21 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด

19 ก.พ. 2567