การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

21 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรม การบริการที่เป็นเลิศ

21 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง

17 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy)

17 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy)

16 ก.พ. 2566

วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับที่ 50

16 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรีดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

16 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี มอบเงินช่วยเหลืออุดหนุน

13 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

10 ก.พ. 2566