การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะของแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ

25 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

22 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

21 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการส่งมอบ ชุดเครื่องมือพื้นฐานให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม

21 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน ปี 2567

14 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรี

12 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการจัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

11 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

7 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

5 มี.ค. 2567