การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566

5 เม.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

31 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ

30 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

28 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

22 มี.ค. 2566

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้แก่ ทหารก่อนปลดประจำการ

21 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

21 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 มี.ค. 2566