การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรม โครงการสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

25 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ่้มให้ประชาชน"

24 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการตรวจตราให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ

24 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการจัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

24 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการจัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

23 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

19 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรีร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2567

18 เม.ย. 2567

วารสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน DSD NEWS ปีที่ 12 ฉบับที่ 55 มกราคม - มีนาคม 2567

17 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

9 เม.ย. 2567