การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

26 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

26 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมา)

26 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก

25 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

24 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมเปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

24 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดพิธีมอบชุดเครื่องมือพื้นฐาน

18 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

12 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

11 เม.ย. 2566