การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

29 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ

26 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

25 พ.ค. 2566

ระบบบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

25 พ.ค. 2566

ขอประชาสัมพันธ์วารสาร DSD News ปีที่ 11 ฉบับที 51

25 พ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (สำหรับประชาชน)

23 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

22 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตร PDCA เพื่อพัฒนางานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรม

15 พ.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566

2 พ.ค. 2566