การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8

24 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะของแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ

24 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2567

1 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2567

1 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

29 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรีร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

29 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดงานสัมมนา “ครอบครัวช่าง”

29 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ

25 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรีได้เข้าร่วม งานพิธีถวายราชศักราชพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

25 เม.ย. 2567