การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

20 มี.ค. 2566 09:09:07

...
...
...
...

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายวิริยะ  ทองเหลือ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ณ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี