การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"

10 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ  วัดปรังกาสี ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน