การแสดงผล

+
-

ข่าวดี... มาแล้ว ติดตามทางนี้ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)

16 ก.ย. 2565 00:00:00

...
ข่าวดี... มาแล้ว ติดตามทางนี้ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพขับขี่ รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) ????เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่อาชีพขับขี่ รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า (Rider) และผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ให้เกิดการประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อการให้บริการ "เดลิเวอรี่" สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี โทร 034-510617-9 ****