การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน(แรงงานในสถานประกอบกิจการ) 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เต็ม
2 การทำผลิตภัณฑ์จากอะลูมิเนียม (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 8 เมษายน 2567 12 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
3 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(แรงงานใหม่ นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ ) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
4 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(แรงงานใหม่ นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
5 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)(แรงงานใหม่ นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
6 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (แรงงานใหม่ นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
7 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(แรงงานในสถานประกอบกิจการ) 30 ปกติ 27 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร