ไทย

การแสดงผล.

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 9รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลกพร_compressed.pdf 331
2 10_File_แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (66-70)_14032566145655_.pdf 178
3 4.File_การศึกษาการจัดทำคูปองฝึกอาชีพ.pdf 249
4 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.pdf 474
5 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.mp4 508
6 Presentation1.pptx 667
7 วารสาร DSD e-book เล่ม 50.png 771
8 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 972
9 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 1705
10 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 994
11 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 1141
12 เทรนด์ IOT.png 1761