การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ สนพ.กพ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ม.ค. 2563

เอกสารการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563

10 ม.ค. 2563

ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

6 ธ.ค. 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4

30 ต.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาด และบริการดูแลต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อม ปี 2563

29 ต.ค. 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

26 ก.ค. 2562