การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3

7 ส.ค. 2563

ประกาศ สนพ.กพ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

8 เม.ย. 2563

ประกาศ สนพ.กพ. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2

8 เม.ย. 2563

ประกาศ สนพ.กพ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1

8 เม.ย. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

13 มี.ค. 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์

13 มี.ค. 2563

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

13 มี.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

21 ก.พ. 2563

การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ ครั้งที่ 2

31 ม.ค. 2563