การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ สนพ.กพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

8 ธ.ค. 2563

ประกาศ สนพ.กพ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17 พ.ย. 2563

ประกาศ สนพ.กพ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(10 เดือน)

13 พ.ย. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ

11 พ.ย. 2563

ประกาศ สนพ.กพ. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4

4 พ.ย. 2563

ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3 พ.ย. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

22 ต.ค. 2563

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ต.ค. 2563