การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุนทร แก้ววิฬา ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

19 ธ.ค. 2562

นายสุนทร แก้ววิฬา ผอ.สนพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย “ผู้ต้องขัง” กลับสู่สังคม

11 ธ.ค. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และภารกิจของหน่วยงาน

26 พ.ย. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

26 พ.ย. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

18 พ.ย. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

15 พ.ย. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

22 ส.ค. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติ ณ อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

24 ก.ค. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ออกให้บริการเคลื่อนที่ "คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร" ครั้งที่ 9

24 ก.ค. 2562