การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564

8 ต.ค. 2563

สนพ.กำแพงเพชร เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกภายใต้โครงการเพิ่มผลิตแรงงานสู่ sme 4.0

23 มิ.ย. 2563

ประกาศ สนพ.กพ. เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานทีราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ

8 เม.ย. 2563

สนพ.กำแพงเพชร ต้อนรับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

6 ก.พ. 2563

นายสุนทร แก้ววิฬา ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

17 ม.ค. 2563

นายสุนทร แก้ววิฬา ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมตั้งจุดบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์

27 ธ.ค. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ออกตรวจและให้คำแนะนำการดำเนินการตามประกันคุณภาพทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

26 ธ.ค. 2562

นายสุนทร แก้ววิฬา ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

26 ธ.ค. 2562

วันดินโลก 2562 "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน"

19 ธ.ค. 2562