การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 ก.ย. 2564

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 ก.ย. 2564

กระบวนงานรับรองความรู้ความสามารถ

9 ก.ย. 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

24 ส.ค. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

30 มิ.ย. 2564

สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.11) และบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.12) ที่อายุบัตรใกล้จะครบ 5 ปี

8 มิ.ย. 2564

เผยแพร่แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)

29 มี.ค. 2564

เผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1ระหว่าง 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)

26 มี.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

25 ม.ค. 2564