การแสดงผล

+
-

ประกาศ สนพ.กพ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด และดูแลต้นไม้สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

20 ก.ย. 2564

ไฟล์แนบ :