การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายพุทธิไสย - ธูปทอง Jaras.dsd@gmail.com เสริมทักษะ สาขาการสลักลายกระจก
นายสุบิน - นนทคำจันทร์ alu@gmail.com ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม
นายศรีการ - ญาณศิริ Jaras.dsd@gmail.com สาขาช่างประกอบโครงอลูมิเนียม
นายนรินทรง - ยิ้มแย้ม test@gmail.com เตรียมเข้าทำงานช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ