การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
การเผยแพร่งบททดลองประจำเดือน เมษายน 2560 09/05/2560
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 กันยายน 2559 13/09/2559
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 08/04/2559
สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 08/04/2559