การแสดงผล

+
- ไทย

ชื่อวีดีทัศน์ : เปิดตัวเว็บไชต์และการฝึกทักษะออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :