การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับภารกิจส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพ

รายละเอียดวีดีทัศน์ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับภารกิจส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพ