การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ จำนวนดาวน์โหลด
เทคนิคการใช้เครื่องวัด CMM และ ULM
2933
ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 3
656
ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 2
561
ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 1
1576
ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า EDM ระดับ 3
696
ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า EDM ระดับ 2
743
ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้ า EDM ระดับ 1
713
ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 3
1787
ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2
3016
ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1
3087
ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 3
941
ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2
707
ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1
4630
การทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 2
1168
การทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 1
1008
การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 2
2000
การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 1
1456
การตรวจสอบงานเชื่อม ระดับพื้นฐาน
2347
การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ
631
การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 2
579
การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1
860
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 3
779
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2
785
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 1
1262