การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จำนวนดาวน์โหลด
เมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4
1068
เมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3
669
เมคคาทรอนิกส์ ระดับ 2
780
เมคคาทรอนิกส์ ระดับ 1
1655
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1535
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม
971
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ
834
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ
656
การประยุกต์ใช้อินเวอร์ตอร์ในงานอุตสาหกรรม
741
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 2
650
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1
971
การประยุกต์ใช้ระบบโปรฟิบัสในงานอุตสาหกรรม
608
การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม
657
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบ RFID
596
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต
786
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับเครื่องให้ความร้อนโดยวิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า
784
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม
904
การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
632
การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในกระบวนการผลิต
732
การประยุกต์ใช้งาน ระบบ AS-i ในงานอุตสาหกรรม
497
การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay เพื่อควบคุมมอเตอร์
1059
การประยุกต์ใช้งาน Servo Motor
728
การประยุกต์ใช้งาน Profinet ในงานอุตสาหกรรม
645
การประยุกต์ใช้งาน Industrial Ethernet ในงานอุตสาหกรรม
699