การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิต (18 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
การปรับแต่งระบบไฮดรอลิก ระดับ 1
448
สาขาการกัดรูปพรรณสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
383
การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์
339
การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
324
การทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 1
369
การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 1
383
การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 2
429
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตเครื่องกัด ระดับ 1
397
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตเครื่องกลึง ระดับ 1
350
การเชื่อมทิกแบบออบิตอล ระดับ 2
305
การเชื่อมทิกแบบออบิตอล ระดับ 1
344
การควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกส์
343