การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิต (30 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
การซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก ระดับ 1
148
การผลิตชิ้นงานต้นแบบสามมิติด้วย 3D Printer ระดับ 1
149
การซ่อมบำรุงรักษาระบบนิวเมตริกส์ ระดับ 1
275
การควบคุมเครื่องปัีมโลหะ ระดับ 1
94
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) ระดับ 1
156
การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) ระดับ 3
88
การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) ระดับ 2
86
การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) ระดับ 1
122
การควบคุมเครื่องกลึง CNC 3 แกน ระดับ 3
100
การควบคุมเครื่องกลึง CNC 3 แกน ระดับ 2
96
การควบคุมเครื่องกลึง CNC 3 แกน ระดับ 1
139
การควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 3
87
การควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 2
116
การควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1
99
การควบคุมเครื่อง Turn-Mill ระดับ 3
97
การควบคุมเครื่อง Turn-Mill ระดับ 2
80
การควบคุมเครื่อง Turn-Mill ระดับ 1
90
การซ่อมบำรุงรักษาไฮดรอลิกส์ ระดับ 3
80
การซ่อมบำรุงรักษาไฮดรอลิกส์ ระดับ 2
120
การซ่อมบำรุงรักษาไฮดรอลิกส์ ระดับ 1
81
การซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 1
76
การซ่อมบำรุงรักษาระบบการผลิตอัตโนมัติ ระดับ 3
99
การซ่อมบำรุงรักษาระบบการผลิตอัตโนมัติ ระดับ 2
137
การซ่อมบำรุงรักษาระบบการผลิตอัตโนมัติ ระดับ 1
80