การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (30 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 2 (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
350
การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
340