การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (30 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
การซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต ระดับ 1
200
การควบคุมงานขัดด้วยแขนกลอัตโนมัติ ระดับ 1
208
การควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการประกอบชิ้นส่วน ระดับ 1
142
การควบคุมหุ่นยนต์ในงานปั๊มโลหะอัตโนมัต 1
118
การกัดชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1
123
การสแกนชิ้นงานสามมิติด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 2
96
การสแกนชิ้นงานสามมิติด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1
88
การควบคุมหุ่นยนต์ป้อนชิ้นงานสำหรับเครื่องกัด CNC ระดับ 1
118
การควบคุมหุ่นยนต์ป้อนชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง CNC ระดับ 1
108
การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1
130
การเชื่อมจุดด้วยหุ่นยนต์ในการผลิต ระดับ 1
107
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 2 (จัดทำโดย ม.พระจอมเกล้าธนบุรีฯ)
112
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 1 (จัดทำโดย ม.พระจอมเกล้าธนบุรีฯ)
167
การออกแบบระบบควบคุมแขนกลอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1
118
การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคการเกษตร (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
546
การออกแบบสมองกลฝังตัวฯ (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
441
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
1203
การตรวจสอบสัญญาณฯ (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
357
การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
356
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ VSD (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
709
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
379
การควบคุมเครื่องจักรด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
358
หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
488
การออกแบบสมองกลฝังตัวฯ (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
488