การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (30 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
การซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต ระดับ 1
196
การควบคุมงานขัดด้วยแขนกลอัตโนมัติ ระดับ 1
177
การควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการประกอบชิ้นส่วน ระดับ 1
136
การควบคุมหุ่นยนต์ในงานปั๊มโลหะอัตโนมัต 1
106
การกัดชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1
103
การสแกนชิ้นงานสามมิติด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 2
91
การสแกนชิ้นงานสามมิติด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1
80
การควบคุมหุ่นยนต์ป้อนชิ้นงานสำหรับเครื่องกัด CNC ระดับ 1
107
การควบคุมหุ่นยนต์ป้อนชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง CNC ระดับ 1
85
การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1
125
การเชื่อมจุดด้วยหุ่นยนต์ในการผลิต ระดับ 1
103
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 2 (จัดทำโดย ม.พระจอมเกล้าธนบุรีฯ)
106
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 1 (จัดทำโดย ม.พระจอมเกล้าธนบุรีฯ)
163
การออกแบบระบบควบคุมแขนกลอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1
100
การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคการเกษตร (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
533
การออกแบบสมองกลฝังตัวฯ (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
431
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
1129
การตรวจสอบสัญญาณฯ (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
352
การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
352
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ VSD (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
693
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
372
การควบคุมเครื่องจักรด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
352
หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
484
การออกแบบสมองกลฝังตัวฯ (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
485