การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาดิจิตอล (30 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
229
การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะ ระดับ 1
277
การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะ ระดับ 1
164
การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมการผลิต ระดับ 1
163
การพัฒนาเว็ปแอ๊พลิเคชัน ระดับ 3
125
การพัฒนาเว็ปแอ๊พลิเคชัน ระดับ 2
115
การพัฒนาเว็ปแอ๊พลิเคชัน ระดับ 1
250
การพัฒนาแอปพลิเคชัน Macro และ VBA ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 2
99
การพัฒนาแอปพลิเคชัน Macro และ VBA ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1
150
การควบคุมระบบความดันด้วยระบบ SCADA ระดับ 3
84
การควบคุมระบบความดันด้วยระบบ SCADA ระดับ 2
94
การควบคุมระบบความดันด้วยระบบ SCADA ระดับ 1
135
การควบคุมระบบอุณหภูมิด้วยระบบ SCADA ระดับ 3
79
การควบคุมระบบอุณหภูมิด้วยระบบ SCADA ระดับ 2
77
การควบคุมระบบอุณหภูมิด้วยระบบ SCADA ระดับ 1
90
การควบคุมระบบอัตราการไหลด้วยระบบ SCADA ระดับ 3
83
การควบคุมระบบอัตราการไหลด้วยระบบ SCADA ระดับ 2
79
การควบคุมระบบอัตราการไหลด้วยระบบ SCADA ระดับ 1
80
การสร้างแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์โมบาย
636
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (ยกระดับ 36 ชั่วโมง)
528
การสร้างภาพเคลือนไหวแบบ 2 มิติ (ยกระดับ 36 ชั่วโมง)
396
Basic art & Drawing (ยกระดับ 36 ชั่วโมง)
516
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
599
การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
510