การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวรายได้ดี (30 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
TO-ผู้จัดการแผนกสินเชื่อท่องเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
443
TO-ผู้จัดการแผนกบัตรโดยสารเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
411
TO-ผู้จัดการแผนกนําเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
443
TO-ผู้จัดการแผนกขายและการตลาดท่องเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
434
TO-ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
344
TA-พนักงานที่ปรึกษาอาวุโสการนําเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
350
TA-พนักงานที่ปรึกษาการนําเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
368
TA-ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
410
TA-ผู้จัดการทั่วไป (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
371
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกห้องพัก (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
410
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
415
ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
470
ตำแหน่งพนักงานซักรีด (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
347
ตำแหน่งผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
489
ตำแหน่งผู้จัดการแผนกซักรีด (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
629
Butcher (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
391
Baker (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
587
Commis Chef (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
383
Chef de Partie (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
351
Commis Pastry (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
362
Demi Chef (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
462
Executive Chef (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
999
พนักงานขนสัมภาระ (Bell Boy) (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
656
พนักงานรับโทรศัพท์ (telephone operator) (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
453