การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรรองรับ EEC (เพิ่มเติม) จำนวนดาวน์โหลด
บำรุงรักษารถยนต์ ประจำศูนย์บริการ ระดับ 1
490
หลักสูตรการแปรรูปอาหารทะเล (ภาคบริการ)
349
หลักสูตรพนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร (ภาคบริการ)
620
หลักสูตรผู้จัดการแผนกสินเชื่อท่องเที่ยว (Travel and Services /TO)
355
หลักสูตรผู้จัดการแผนกบัตรโดยสารเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว (Travel and Services /TO)
317
หลักสูตรผู้จัดการแผนกนําเที่ยว (Travel and Services /TO)
320
หลักสูตรผู้จัดการแผนกขายและการตลาดท่องเที่ยว (Travel and Services /TO)
321
หลักสูตรผู้จัดการผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว (Travel and Services /TO)
331
หลักสูตรพนักงานที่ปรึกษาอาวุโสการนําเที่ยว (Travel and Services /TA)
299
หลักสูตรพนักงานที่ปรึกษาการนําเที่ยว (Travel and Services /TA)
365
หลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Travel and Services /TA)
338
หลักสูตรผู้จัดการทั่วไป (Travel and Services /TA)
371
หลักสูตรหัวหน้าแผนกห้องพัก (Travel and Services /HK)
344
หลักสูตรพนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง (Travel and Services /HK)
547
หลักสูตรพนักงานดูแลห้องพัก (Travel and Services /HK)
326
หลักสูตรพนักงานซักรีด (Travel and Services /HK)
830
หลักสูตรผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Travel and Services /HK)
950
หลักสูตรผู้จัดการแผนกซักรีด (Travel and Services /HK)
353
หลักสูตร Butcher (Travel and Services /FP)
447
หลักสูตร Baker (Travel and Services /FP)
376
หลักสูตร Commis Chef (Travel and Services /FP)
358
หลักสูตร Chef de Partie (Travel and Services /FP)
337
หลักสูตร Commis Pastry (Travel and Services /FP)
318
หลักสูตร Demi Chef (Travel and Services /FP)
333